Trenger du boligsalgsrapport?

En undersøkelse viser at boligkjøpernes største bekymring er at boligens tilstand kan være dårligere enn forventet, med påfølgende uventede utgifter. Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet har også avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler, og halvparten av dem oppdages ikke før seks år etter salget. Tall fra forsikringsbransjen viser at så mye som 1 av 4 boligsalg ender i konflikt. 
Sikrere informasjon om boligens tekniske tilstand er det beste virkemidlet for å endre på dette.

Med en profesjonell Boligsalgssrapport får du en tryggere bolighandel. Skal du selge bolig bør du få utarbeidet en Boligsalgsrapport av en sertifisert takstingeniør. Å kunne fremlegge en grundig rapport over tilstanden på boligen vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for selger som minimerer risiko for konflikt i sammenheng med boligsalg.

 

HVA ER BOLIGSALGSRAPPORTEN?

En teknisk tilstandsanalyse av en bolig
Mer grundig vurdering av boligen enn en verdivurdering
Kun DNV-sertifiserte takstmenn kan utarbeide en Boligsalgsrapport

 

Boligsalgsrapport Norsk Standard 3600

  • Målet med Boligsalgsrapport er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet
  • Nito Takst stiller strenge krav til taksingeniører som kan utarbeide Boligsalgsrapport
  • Hos Nito Takst kan kun DNV-sertifiserte takstingeniører utarbeide en Boligsalgsrapport
  • Dersom du ønsker å tegne eierskifteforsikring når du selger bolig gir forsikringsselskapene rabatt på premien dersom du har skaffet deg Boligsalgsrapport

 Les brosjyre fra NitoTakst om Boligsalgsrapporten

 

Tilstandsrapport Norsk Standard 3424

Tilstandsrapporten var vanlig frem til 1. januar 2016. Denne er nå i ferd med å fases ut til fordel for Boligsalgsrapport etter NS 3600, men er fremdeles tilgjengelig på markedet en periode
Målet med Tilstandsrapport er i likhet med Boligsalgsrapport å skape trygghet for selger og kjøper
En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene
Rapporten kan omfatte hele bygningen, hele leiligheten innvendig (Leilihetstest), eller våtrommene (Våtromstest)

 

 

VELG NITO TAKST

Krav til minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev for våre takstmenn
Krav til tilleggsutdannelse og sertifisering for å kunne utarbeide Boligsalgsrapporten
QR-kode for å sikre rapportens gyldighet
Webapp med grafisk fremstilling av boligen

 

Mer informasjon i brosjyren