Om Boligtakst Midt-Norge AS

Boligtakst Midt-Norge AS eies og drives av bygningsingeniør Rune Hansen.
Firmaet ble opprettet i 2009 som ansvarlig foretak, og endret til aksjeselskap i 2013.

 

Utdannelse og erfaring:

Utdannelse

Trondheim Ingeniørhøgskole Byggteknikk: 1990 – 1993
Nito Takst (Generell takstutdanning): 2003
Nito Takst (Tilstandsanalyser Teknisk tilstand/Boligsalgsrapport): 2004
Nito Takst (Skadetaksering): 2004
Nito Takst (Energimerking av boliger): 2010
FFV Fagrådet for Våtrom (Våtromsnormen): Modul A Utførelse: 2004
FFV (Våtromsnormen): Modul C Takst: 2005
FFV (Våtromsnormen): Modul B Ledelse av prosjektering og utførelse: 2006

 

Praksis/Erfaring:

2003 – 2009: Ansatt Trondheim og Omegn Boligbyggelag – Avdelingsingeniør.
- Teknisk vedlikehold
- Taksering (Boligsalgsrapporter)
- Håndtering av forsikringsskadesaker i boligbyggelag.
Fra 1988  Planlegging og utførelse av rehabilitering av eneboliger, leiligheter og flermannsboliger.
Fra 2010  Foreleser for Nito Takst: Web basert programvare for utarbeidelse av rapporter. Kvalitetssikring for takstingeniører.

 

Godkjenninger

Medlem av Nito Takst og er autorisert i henhold til organisasjonens regler, herunder krav til byggeteknisk utdannelse og etterutdanning.
Sertifisert av Norsk Veritas

Nito Takst
Boligsalgsrapport
Generell skadetakst
Låne- verditaksering

FFV Fagrådet for Våtrom:
Utførelse av våtrom
Ledelse av prosjektering og utførelse av våtrom
Taksering (teknisk tilstandsvurdering) av våtrom

NVE:
Energimerking av boliger (Energimerking ved eksperter)
http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Energimerking-av-eksperter