Energirattest

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger.

 

Alle boliger som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerking ved ekspert
Energiattest kan utformes ved enten «enkel metode», eller «detaljert metode».  Du kan selv utføre energimerkingen med forenklet metode ved å logge inn på NVE’s webside.

Alternativt kan du få hjelp av en energimerke-ekspert (takstingeniør, sivilarkitekt, energirådgiver) til å utføre energimerkinga. Ved bruk av en slik ekspert vil du få ei langt mer detaljert registrering som også kan gi bygget en «bedre» karakter på energiattesten, dersom du velger detaljert registrering.

Myndighetene stiller kompetansekrav til slik ekspertise og Boligtakst MidtNorge as har kompetanse og sertifisering for energimerking av boliger.

Energimerking i kombinasjon med takst – be om tilbud!  

Les mer om energiattest her