Overtagelse av bolig

Å søke bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger har etter hvert blitt vanlig. Trygghet for kjøper, men også en fordel for selger.
Overtakelsestidspunktet er et krysningspunkt for deg og din bank, og for forsikringsselskapet som overtar risikoen fra overtakelsesdag.

Ved overtakelse av nybygg vil det være teknisk forskrift og kjøpekontrakter som setter standarden.
For overtakelse av brukte boliger er det andre regler som gjelder. Det avgjørende her er om boligen er i overensstemmelse med de opplysninger som er gitt i prospekt og annen dokumentasjon som var tilgjengelig når tilbud ble gitt. Eller om det finnes deler i boligen som er fornyet og som må betraktes som nytt med hertil samme forventede sluttførsel som nytt.
Ved nybygg vil vi ved overlevering kunne kontrollere om de ferdige flatene tilfredsstiller kravene til bl.a. retthet og funksjonalitet. Vi har godkjente måleinstrumenter og erfaring med retthetsmålinger som avdekker skjevheter og avvik i konstruksjon.
Ved overtakelse av brukt bolig med utleieenheter er det viktig at godkjenningen for denne fremlegges for kjøper ved overtakelsen. Selger man med ulovlig utleiedel får man problemer når dette blir oppdaget.

Er boligen delvis fornyet vil kjøper lett kunne forvente at disse deler tilfredsstiller nye forskrifter om ikke annet er nevnt i salgsprospekt.