Prisliste 2016

 

NS 3424 Tilstandsrapport

Pris:

Våtromstest med arealoppmåling

Kr 4 500,-

-      Planskisse

Kr  500,-

-      Standardbeskrivelse

Kr  500,-

-      Energiattest forenklet registrering

Kr  500,-

 

 

Leilighetstest med areal boenhet i boligselskap
Inngår ikke: fellesarealer, yttervegg og utvendige bygningsdeler, frittstående tilleggsbygg

Kr 5 500,-

-      Planskisse

Kr  500,-

-      Standardbeskrivelse

Kr  500,-

-      Energiattest forenklet registrering

Kr  500,-

 

 

Tilstandsrapport med arealoppmåling
For enebolig/rekkehus/boenhet i 2-mannsbolig, fritidsbolig med våtrom

Kr 8 500,-

-      Tillegg pr hybelleilighet/hybel

Kr 1 000,-

-      Planskisse

Kr 1 000,-

-      Standardbeskrivelse

Kr  500,-

-      Energiattest forenklet registrering

Kr  500,-

 

 

FRITIDSBOLIG Tilstandsrapport med arealoppmåling
For fritidsbolig uten våtrom

Kr 6 500,-

-      Planskisse

Kr 1 000,-

-      Standardbeskrivelse

Kr  500,-

-      Energiattest forenklet registrering

Kr  500,-

  

Hulltaking for utvidet fuktkontroll i rom under terreng og i våtrom (pr hull)

Kr 1 200,-

Tillegg for isolert frittstående anneks/isolert garasje/annen bygning (pr bygning) med TG

Kr 3 000,-

Tillegg for inspeksjon av krypkjeller                

Kr 1 000,-

Tillegg for vurdering av markedsverdi

Kr 1 500,-

Tillegg for ekstra bad (pr. bad)

Kr    500,-

Planskisse eget oppdrag 1. plan

Kr 3 000,-

Planskisse for hvert plan ut over 1. plan

Kr 1 500,-

Oppgradering av rapport eldre enn 6 måneder:

50% av grunnpris

 

 

Verdi- og lånetakst

 

- Boligeiendom (Tillegg kr. 1 000,- pr. ekstra boenhet) med en bygning og garasje

Kr 5 000,-

 

 Andre oppdrag

Standard timepris for oppdrag som faktureres etter medgått tid:

Kr 1 250,-

Arealoppmåling vedselvstendig oppdrag (NB: gjelder ikke ved boligsalgsrapport)

 

- innenfor en enhet - ett plan

Kr 2 000,-

 

- deretter pr plan

Kr    500,-

Energimerking:

 

 

- enkel registrering, del av annet oppdrag

Kr    500,-

 

- enkel registrering, eget oppdrag

Kr 2 500,-

 

- detaljert registrering eget oppdrag

Kr 6 000,-

Seksjonering

 

 

- 2-mannsbolig (plantegninger tillegg)

Kr 8 000,-

 

- flere enn 2 boenheter: 7 800,- + pr boenhet

Kr 1 500,-

 

Plan- og fasadetegninger (målsatte tegninger)

Etter avtale

 

Prosjektering og kontroll av våtrom (Våtromsnormen)

Etter avtale

Overtakelsesbefaring

 

 

- for leilighet i boligselskap

Kr 3 500,-

 

- for enebolig/rekkehus/halvpart
- for boenhet i 2-mannsbolig

 

Kr 4 500,-

 

Tillegg for eventuell skriving av protokoll

Kr 1 250,-

       

For alle oppdrag innenfor Trondheim bygrense kommer tillegg for kjøretid, kjøring og bomring kr 150,-
For alle oppdrag utenfor Trondheim bygrense kommer tillegg for kjøretid og kilometergodtgjørelse kr 5,- + MVA pr km + eventuelle fergebilletter og bompasseringer.
Kjøretid avtales for hver oppdrag (medgått tid dersom ikke annet er avtalt).
For Tilstandsrapport og Verdi- og lånetakst faktureres Programvareavgift til Nito Takst AS med kr 250,- pr rapport.

* Alle priser er inkl. mva.