Reklamasjonstakst på din bolig

Hvis du oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig handverk, må du reklamere så raskt som mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende. 

Reklamasjonstaksten utføres som en uavhenging rapport. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år.

Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig. 

Å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger en mangel. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen de nevnte fristene. E-post er godt nok! 

En reklamasjonstakst bør dokumenteres med

  • Bilder.
  • Digital film.
  • Tegninger.
  • Takstdokument.
  • Rapportskriving.

 

Du bør ha en systematisk gjennomgang av det arbeidet som er utført eller i de fleste tilfeller, manglende arbeid og skader.

Det er viktig at du har en korrekt og en fullstendig oversikt over situasjonen, før du går videre med saken.

 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til reklamasjonstakst.