Skadetakst av byggverk

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en takstingeniør for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettingsarbeidene.Å bli utsatt for skade på eiendommen er ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes. En skadetakstmann er en uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde registrert skadeomfang, og beskrivelse av følgeskade som kan oppstå i forbindelse med skaden.

En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Skader kan være forårsaket av bl.a: vannlekkasje, setninger, skadedyr, brann, rystelser i grunn, råte, is m.m.
Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden.