Verditakst av eiendom

Verdi- og lånetakst egner seg ikke ved salg av boliger.


Verditakst egner seg som grunnlag for refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister osv.
Ved verditaksering er hovedformålet å beregne eiendommens markedsverdi på takseringsdagen, hensyntatt beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle heftelser, bruksrettigheter, med mer. Verditakst er basert på en visuell besiktigelse av eiendommen, supplert med enkle målinger.
Av takstdokumentet skal følgende opplysninger framgå:

· Opplysninger om eiendommens hjemmelsforhold, eventuelt heftelser, rettigheter og servitutter ifølge grunnboken.
· Arealopplysninger.
· Generelle konstruksjonsmessige opplysninger.
· Generelle opplysninger om beliggenhet, vedlikehold, årlige utgifter, opparbeidelse av tomt, åpenbare feil, mangler og svikt.

 

Beregningene i takstdokumentet:

 • Eiendommens tekniske verdi:
  Normale kostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse, med fradrag for elde, slitasje, utidsmessighet o.l., tillagt tomteverdi.
 • Eiendommens markedsverdi (salgsverdi):
  Det beløp som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takstdagen.
 • Eiendommens låneverdi
  Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.
  Verditaksering av hytter og fritidseiendommer utføres på samme måte

Verditaksering av fritidseiendommer utføres på samme måte.